Skip to main content

Teal for teal Malmö

CANCELLED: Beyond Budgeting och dynamisk styrning

  • Seminar

Dagens förutsägbara osäkerhet och behov av kontinuerlig anpassning till omvärlden gör att traditionell budgetstyrning inte lämpar sig för att styra vare sig företag eller offentlig förvaltning. När komplexiteten är hög, händelser inte går att påverka och förmågan att se framåt blir mindre krävs något annat. Beyond Budgeting är ett koncept som funnits närmare 20 år men tankarna är äldre än så. Tillsammans med Knut Fahlén, managementkonsult, ekonomie doktor och författare av böckerna Beyond Budgeting i Praktiken, och Dynamic Management Strategy, kommer vi att utmana våra förställningar om traditionell ekonomi- och verksamhetsstyrning och få tillfälle att diskutera hur modern ekonomi- och verksamhetsstyrning kan göras mer agil och dynamisk.

Mötet inleds med att Knut Fahlén, Ekan Management, presenterar budgetens historik. Vi får höra om dess problem och ramväxten av Beyond Budgeting. Vilka ingredienser ingår i en dynamisk styrning anpassad till dagens verklighet? Därefter blir det gruppdiskussion och tillfälle att knyta nya kontakter.

This seminar is aimed at managers, team leaders, business developers, intrapreneurs, entrepreneurs and all people interested in teal organizations and related organising and leaderhip. Welcome!

Teal for teal is an international network around the theme of reinventing organizations. We believe that today’s organizations are ready to take the step to the next level of organizational development, but may still be looking for how to do this in practice. We want to support each other taking these steps adopting a leadership for the 21st century. 

www.tealforteal.se

Welcome! Carina Burguete & Anna Lundbergh, Teal for Teal Malmö

Agenda:

17:30 – 18:00 – Check-in och introduktion
18:00 – 18:40 – Beyond Budgeting och dynamisk styrning, Knut Fahlén
18:40 – 19:00 – Paus med snack och mat
19:00 – 19:50 – Gruppövning, diskussion
19:50 – 20:00 – Check-out

Platinum partners