Facebook Twitter linked in FooCafé - Events FooCafé - YouTube

ConTest
Planering, strategi och organisation

Thursday, September 5
17.30 - 20.00

Denna gången håller vi ämnet brett och öppet. Vi vill höra er berätta om era erfarenheter kring hur ni planerar, strukturerar och organiserar er inför olika typer av situationer. Test team vs inte test team, i sprint vs efter sprint, koda vs inte koda, hur ser en plan ut, linje vs projekt, etc. Förhoppningen är att vi kan utforska hur detta skiljer sig beroende på vilken kontext vi verkar inom. Det kan vara stora strukturella förändringar som ni gjort eller så har ni ett litet knep som ni vill dela med er av. Så länge det baserar sig på en erfarenhet ni har så är det av intresse.

Vi har inga talare förbokade utan vi räknar som vanligt med att ni som kommer har någon erfarenhet som ni vill dela med er av. Det kräver heller ingen tidigare erfarenhet för att gå upp och tala, flera har gjort sina premiärer på ConTest. En presentation är max 5 min lång.

ConTest är tänkt att fungera som en tankesmedja där vi genom diskussion och analys skapar djupare förståelse inom kontextdriven test.

Strukturen på träffarna är att varje möte har ett huvudtema som deltagarna på ett tidigare möten bestämt.
Den som känner för det förbereder ett kort blixt tal om max 5 minuter. Vid starten på träffen samlar man in alla förslag på blixttal och gruppen gör en snabb prioritering av vilka man vill höra. Efter varje blixttal sker en facilliterad diskussion där vi som grupp tar oss tid att djupdyka i ämnet tills dess att vi känner oss nöjda eller att vår timebox är full.
Att diskussionen är facilliterad säkerställer att alla som vill kommer till tals och att ingen avbryter eller talar i mun på vart andra.
Konceptet efterliknar de peer-konferenser som finns i Sverige och runt om i världen.

Detta är mötesplatsen för dig som gillar att tänka kring olika aspekter av test. För dig som inte inte förväntar dig att få ett svar på en fråga utan gemensamt vänder och vrider för att hitta problemställningen och på så sätt se fler dimensioner i olika potentiella lösningar.

Genom att skapa en regional mötesplats, fri från branding och säljpitchar, kan vi som individer samlas och dela med oss av våra erfarenheter och idéer för att lära oss av varandra samt utveckla test vidare.

Detta forum är tänkt att styras och utformas av deltagarna med syftet av att det tar den formen där alla får ut ett värde av träffarna. Du som kommer till våra träffar förväntas delta i diskussionerna och dela med dig av din kunskap. Alla har vi något värdefullt att dela med sig av oavsett år i branschen eller senioritet. Det är intresset och engagemanget som räknas så detta är inte platsen för leechare.

Vi kommer att servera Pizza och öl under kvällen.

Eventsponsor:

Cybercom

Välkomna!
Henrik Andersson, Facilitator

 Attendee(s) Price: free event

- Premium Partners -


Capish
tretton37eCraftWebstepMediaEvolutionCenito
Neo4jAxis CommunicationsQlikSigmaIndustrial Internet of AnythingnetsetVerisure

- Partners -


ÅF Consult Stratiteq Tedkomp House of Test .se Mobenga Odd Hill Experis Front-IT Malmö Yrkes Högskola Schneider Electric Falcon Social 24HR Lime by Lundalogik u-blox Pixelant Apsis Purple Scout Third BaseCombiTech Softhouse Vinge Bool Lytics Handelsbanken Service Well Vergic Tieto Frontit Strossle One Agency empear Cross Technology Solutions Simply Awesome Hero Gaming Lexicon IT Konsult