Skip to main content

AW Seminar

Enterprisearkitekturarbete på Skatteverket med plattformsekonomin som exempel

2023 börjar nya lagar gälla i stora delar av världen för digitala plattformar, dessa omfattar bland annat rapportering av inkomster till respektive lands skattemyndighet. Dagens presentation tar sitt avstamp i det arkitekturarbete som bedrivs på Skatteverket för att möta dessa nya krav och möjligheter. Vi kommer att höra om såväl förmågemodellering som lagrådsremisser och hur utvecklingsarbetet bedrivs.

** Eventet kommer att live streamas på YouTube, du hittar den här: https://www.youtube.com/FooCafeOrgMalmo/live

Speaker:

Henrik Glimberg - är enterprise arkitekt inom beskattningsområdet på Skatteverket. Han arbetar bland annat med frågor som rör internationell samverkan och hur olika typer av information används inom beskattningsprocessen. Henrik är baserad i Malmö men tillhör ett team av arkitekter som är spritt över Sverige.

Agenda:

17:30 – 17:45 – Meet & Greet
17:45 – 18:30 – Presentation
18:30 – 19:00 – Meet & Eat
19:00 – 20:00 – Q&A

Platinum partners

Premium partners